ชุดเครื่องพ่นละอองขนาดกลาง

เพื่อให้ได้อนุภาคขนาดกลาง

แผ่นตาข่ายเจาะรูอย่างแม่นยำสำหรับหัวสเปรย์ของ Nano Spray Dryer B-90 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน) บรรลุผลลัพธ์อนุภาคขนาดกลางด้วย Nano Spray Dryer B-90 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน) ชุดประกอบด้วยหัวพ่น 3 ตัว

ชุดเครื่องพ่นละอองขนาดกลาง