ชุดอะแดปเตอร์มาตรฐาน BUCHI P-6 (6 ชิ้น)

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานกับตัวอย่างได้พร้อมกันสูงถึง 6 ตัวอย่าง

ระเหยได้สูงสุด 6 ตัวอย่างพร้อมกัน ใช้อะแดปเตอร์เพื่อต่อภาชนะตัวอย่างของคุณกับฝาสุญญากาศ P-6

ชุดอะแดปเตอร์มาตรฐาน BUCHI P-6 (6 ชิ้น)