คอนเดนเซอร์ดักสาร

มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุดสำหรับสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการของคุณ

คอนเดนเซอร์สำหรับปั๊มสุญญากาศเพิ่มประสิทธิภาพในการควบแน่นไอที่ออกจากปั๊มสุญญากาศ และเพื่อให้พื้นที่ห้องปฏิบัติการของคุณมีความปลอดภัยที่สูงขึ้น ไม่มีตัวทำละลายอยู่ในบรรยากาศของห้องปฏิบัติการอีกต่อไป

คอนเดนเซอร์ดักสาร