หน่วยจ่ายอากาศแห้งบริสุทธิ์

การดำเนินงานระบบ Pure ที่ไม่ซับซ้อน

อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดผลิตอากาศที่สะอาดและแห้ง ซึ่งมีการควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ Pure ทั้งหมด

หน่วยจ่ายอากาศแห้งบริสุทธิ์