อุปกรณ์ป้องกัน, อุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานสำหรับอ่างทำความร้อน

อุปกรณ์ป้องกัน, อุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานสำหรับอ่างทำความร้อน สำหรับ Heating Bath B-301 และ B-305 (อ่างให้ความร้อน) วัสดุ: PMMA ความหนา 4 mm

สำหรับ Heating Bath B-301 และ B-305 (อ่างให้ความร้อน) วัสดุ: PMMA ความหนา 4 mm

อุปกรณ์ป้องกัน, อุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานสำหรับอ่างทำความร้อน