คอลัมน์สำหรับ Prep­Pure

ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ prep HPLC และ SFC

คอลัมน์ PrepPure ที่ถูกแพ็คด้วยซิลิกาคุณภาพสูงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกสารให้มีความละเอียดสูงขึ้น ความสามารถในการปรับแต่งและเฟส สำหรับการใช้แบบมาตรฐานและเป้าหมายทำให้ PrepPure เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับผลลัพธ์การเตรียม Prep HPLC และ SFC ที่ดีที่สุด

  • ประเภทเฟส:ซิลิกาและโพลีแซคคาไรด์
  • ขนาดอนุภาค: 5 – 15 µm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางคอลัมน์:4.6 – 70 มม.
คอลัมน์สำหรับ PrepPure

มีความยืดหยุ่นสูง

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอลัมน์ PrepPure คลอบคลุมถึงซิลิกาที่ไม่มีพันธะและมีพันธะ โพลีแซคคาไลด์ที่มีค่าจำเพราะของ Selectivity ที่มีขั้วและไม่มีขั้ว และสารประกอบไครัล ซึ่งช่วยให้สามารถปรับความสามารถด้วยมิติการใช้งานคอลัมน์ที่มีหลายขนาด
มีความยืดหยุ่นสูง

โซลูชั่นเฉพาะด้าน

การใช้งานบางอย่างจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ ดังนั้น BUCHI จึงนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับการเตรียม HPLC และการเตรียม SFC เช่น - คอลัมน์ขนาด 70 มม. สำหรับการเตรียมแยก HPLC ในระดับใหญ่ - ชนิดเฟสที่มีลักษณะเป็นอิแนนทิโอเมอร์ สำหรับการแยกสารด้วย SFC - ชนิดเฟส C18 AQ สำหรับการเตรียมใช้งาน HPLC ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำสูง
โซลูชั่นเฉพาะด้าน

ดาวน์โหลด