อุปกรณ์เสริมสำหรับจานเพาะเชื้อ

สำหรับการวัดตัวอย่างประเภทต่าง ๆ

อุปกรณ์เสริมสำหรับจานเพาะเชื้อเสำหรับเซลล์การวัด NIRFlex Solids ที่ช่วยให้คุณสามารถวัดตัวอย่างโดยใช้จานเพาะเชื้อชนิดแก้วหรือถ้วยตัวอย่างชนิดไม่แตกหักหรือประสิทธิภาพสูงของ BUCHI เมื่อใช้ร่วมกับฝาครอบสำหรับการวัดแบบสะท้อนกลับ อุปกรณ์เสริมนี้เหมาะสำหรับการวัดตัวอย่างข้นเหนียวหรือของเหลว

อุปกรณ์เสริมสำหรับจานเพาะเชื้อ