NIRFlex Fiber Optic Solids

เหมาะสำหรับการป้อนวัตถุดิบ

NIRFlex Fiber Optic Solids (2 m) ใช้สำหรับการควบคุมวัตถุดิบในไซต์งานได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด จะทำให้คุณสามารถวัดได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งคอมพิวเตอร์ของคุณ

NIRFlex Fiber Optic Solids