XL-Feeder สำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

สำหรับของแข็งและผงทุกชนิด

XL-Feeder ผลิตขึ้นสำหรับของแข็งและผงทุกชนิดที่ปรากฏในกระบวนการผลิตอาหารและอาหารสัตว์

XL-Feeder สำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)