แผ่นรองแบบเชื่อมสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

สำหรับการสัมผัสกับสินค้าโดยตรง

Weld-in Plate ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการติดตั้งเซ็นเซอร์แบบสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง

แผ่นรองแบบเชื่อมสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)