เซ็นเซอร์วัดระดับ

Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) เฝ้าตรวจสอบปริมาตรของตัวทำละลายที่ถูกกลั่น

เซ็นเซอร์วัดระดับติดบนขวดทรงลูกแพรสำหรับการเพิ่มความเข้มข้นตามที่กำหนดของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังป้องกันการล้นของคอนเดนเซอร์ เมื่อใช้ร่วมกับ Vacuum pump V-600 (ปั๊มสุญญากาศ) และคอนเดนเซอร์ร

เซ็นเซอร์วัดระดับ