แผ่นฉนวนสำหรับหลอดตัวอย่างแบบไมโคร

สำหรับ SpeedDigester (เครื่องย่อยความเร็วสูง)

แผ่นฉนวนสำหรับหลอดตัวอย่างแบบไมโคร

แผ่นฉนวนสำหรับหลอดตัวอย่างแบบไมโคร