ภาชนะไฮโดรไลซิส

ภาชนะไฮโดรไลซิสเฉพาะสำหรับกระบวนการที่ราบรื่น

แก้วไฮโดรไลซิสทำจากแก้วทนความร้อนสูงสำหรับใช้ร่วมกับ HydrolEx H-506 (เครื่องไฮโดรไลซิส) ขนาดได้ถูกปรับอย่างเหมาะสมให้ถือง่ายและช่วยให้กระบวนการไฮโดรไลซิสราบรื่น แก้วใส่ตัวอย่างสามารถใช้น้ำหนักตัวอย่างสูงได้ (มากถึง 10 g)

ภาชนะไฮโดรไลซิส