ตัวยึดหลอดทิมเบิ้ลกรองการสกัด

การจัดการทิมเบิ้ลกรองได้อย่างง่ายดาย

สามารถใส่ทิมเบิ้ลกรอง 6 ชิ้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm, 33 mm หรือ 43 mm เพื่อความสะดวกในการจัดการทิมเบิ้ลกรอง

ตัวยึดหลอดทิมเบิ้ลกรองการสกัด