ตัวจับสำหรับเซลล์สกัด ของ E-916

นำเซลล์ของคุณออกจากเครื่องทำความร้อน

ที่จับใช้สำหรับนำเซลล์ออกจากส่วนให้ความร้อนของ SpeedExtractor (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง)

ตัวจับสำหรับเซลล์สกัด ของ E-916