ส่วนเสริมอะแดปเตอร์ Flow-Cell

การตรวจวิเคราะห์ของเหลวอย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์เสริม Flow Cell Adapter สำหรับ NIRFlex Solids ช่วยให้สามารถวัดของเหลวได้อย่างต่อเนื่องและสามารถต่อเข้ากับท่อสำหรับการส่งตัวอย่างเข้าระบบและการระบายตัวอย่างออกได้

ส่วนเสริมอะแดปเตอร์ Flow-Cell