ทิมเบิลสำหรับการสกัด

คุณภาพดีที่สุดและไหลผ่านอย่างรวดเร็ว

ทิมเบิลสำหรับการสกัดที่มีความยาว 150 mm พอดีกับห้องสกัดชนิดกระจก E-800 Universal (เซลลูโลส 33x150 mm)

ทิมเบิลสำหรับการสกัด