เครื่องปั่นแบบง่าย 90 mm

สำหรับการใช้งานเครื่องมือในสภาพแวดล้อมที่มีความมัน

Easy Spin Drive ขนาด 90 mm สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ NIRMaster™ Essential เมื่อใช้เครื่องมือในสภาพแวดล้อมที่มีคราบน้ำมัน ซึ่งเหมาะสมกับจานเพาะเชื้อพลาสติกมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 mm

เครื่องปั่นแบบง่าย 90 mm