โถทำแห้ง 4 ชั้น

วิธีง่าย ๆ ในการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

โถทำแห้งอะคริลิคพร้อมฝาปิดและชั้นวางแบบไม่ทำความร้อน 4 ชั้นเป็นอุปกรณ์เสริมของ BUCHI Lyovapors (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

โถทำแห้ง 4 ชั้น