อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำแห้ง

แปลง Kugelrohr ของคุณเป็นแบบจำลองการทำแห้ง

แปลง Kugelrohr B-585 (เครื่องกลั่นแยกแบบลำดับส่วน) ของคุณให้เป็นรุ่นการทำแห้งเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะของคุณ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำแห้ง ทำให้สารของคุณแห้งด้วยปริมาตรตัวอย่าง 100 ถึง 250 mL

อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำแห้ง