วาล์วน้ำหล่อเย็น

ลดการทิ้งน้ำหล่อเย็น

วาล์วระบายความร้อน 24 V เป็นอุปกรณ์เสริมของ Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) ช่วยกำจัดการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์โดยหยุดการไหลของน้ำหล่อเย็นเมื่อไม่ใช้งาน

วาล์วน้ำหล่อเย็น