ขวดเก็บ 240 mL (6 ชิ้น)

เก็บสารสกัดของคุณ

รวม SpeedExtractor (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) กับขวดปริมาตร 240 mL

ขวดเก็บ 240 mL (6 ชิ้น)