บีกเกอร์ทรงลูกแพร

เปิดได้กว้างขึ้นเพื่อดึงตัวอย่างออกมาได้อย่างง่ายดาย

ใช้บีกเกอร์ทรงลูกแพรร่วมกับ Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) ด้วยช่องเปิดและหน้าแปลนที่กว้างกว่า คุณจึงสามารถเข้าถึงตัวอย่างของคุณได้อย่างง่ายดายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแห้งแบบผง

บีกเกอร์ทรงลูกแพร