หลอดทรงลูกบอล

สำหรับการกลั่นแบบลำดับส่วน

ท่อแก้วทรงลูกบอลเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ Glass Oven B-585 (เครื่องอบแห้งและกลั่นแยกแบบลำดับส่วน) ประกอบไปด้วยท่อแก้วทรงลูกบอล 3 ลูก ขนาดลูกละ 20 mL ใช้อุปกรณ์สากลในห้องปฏิบัติการของคุณเพื่อกลั่นและแยกได้ถึง 3 ส่วนภายในการกลั่นครั้งเดียว

หลอดทรงลูกบอล