ถาดใส่ตัวอย่างแบบ 10 หลุม

การวัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

ถาดวางตัวอย่าง 10 ถาดใช้งานร่วมกับ NIRFlex Cells และสามารถรองรับเม็ดวัตถุได้ถึง 30 เม็ดหรือตัวอย่างทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ถึง 12 mm และสามารถใช้ถาดวางตัวอย่างตามข้อกำหนดของลูกค้าได้

ถาดใส่ตัวอย่างแบบ 10 หลุม