การระบุปริมาณไนโตรเจนในยูเรีย

การระบุปริมาณไนโตรเจนในยูเรียตามวิธีแบบเจลดาห์ล
การระบุปริมาณไนโตรเจนในยูเรีย
ยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจนพื้นฐานในปุ๋ยไนโตรเจนแบบแข็งทุกชนิด และมักนำไปใช้เป็นปุ๋ยคายไนโตรเจน ตัวเลขสารอาหารสำหรับพืช (ตัวเลข NPK) มาตรฐานของยูเรียคือ 46-0-0 ด้วยเหตุนี้จึงมีธาตุไนโตรเจน (N) 46% ธาตุฟอสฟอรัส (P) 0% ธาตุโพแทสเซียม (K) 0% ดังนั้น ต้นทุนการขนส่งไนโตรเจนต่อหน่วยจึงน้อยมาก ยูเรียจะย่อยสลายเมื่อนำไปใส่ลงในดินเนื่องจากการทำงานของเอนไซม์ยูรีเอส เมื่อมีความชื้นของดินและเอนไซม์ โดยปกติแล้วยูเรียจะเกิดกระบวนการไฮโดรไลซ์และเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ ปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อยูเรียละลายในน้ำ ปฏิกิริยาจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 48 ชั่วโมงภายใต้สภาวะที่เป็นด่าง ก๊าซแอมโมเนียจะระเหยหากไม่ป้องกัน หลังจากการใช้งานยูเรียที่ใส่ลงบนผิวดินหรือพืช ไนโตรเจน 50% ถึง 90% ของยูเรียจะกลายเป็นแอมโมเนียหากไม่ป้องกัน ดังนั้น ต้องใส่ยูเรียลงในดิน ไม่ใช่ผิวดิน เพื่อรักษาปริมาณไนโตรเจนของปุ๋ย ดังนั้น การระบุปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่างยูเรียที่ใช้เป็นปุ๋ยนั้นจะใช้ KjelDigester K-449 (เครื่องย่อย) และ KjelMaster System K-375/KjelMaster System K-376

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications