การทำแห้งแบบพ่นฝอยมอลโทเดกซ์ทรินในอนุภาคขนาดนาโนจากสารละลายและอิมัลชัน

มอลโทเดกซ์ทรินเป็นวัสดุห่อหุ้มและผนังที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับนาโน
การทำแห้งแบบพ่นฝอยมอลโทเดกซ์ทรินในอนุภาคขนาดนาโนจากสารละลายและอิมัลชัน
เทคโนโลยีการทำแห้งแบบพ่นฝอยมักใช้เพื่อเปลี่ยนของเหลว (สารละลาย อิมัลชัน สารแขวนลอย สารกึ่งแข็งกึ่งเหลว) ให้เป็นผงของแข็ง มีการใช้เทคโนโลยีนี้มานานหลายทศวรรษเพื่อห่อหุ้มส่วนผสมอาหาร เช่น รสชาติ ลิพิด และแคโรทีนอยด์ นอกจากนี้ ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมีและวัสดุเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ เช่น การอนุรักษ์ส่วนผสม คุณสมบัติของอนุภาค การจัดการและการจัดเก็บผง การทำแห้งแบบพ่นฝอยยังสามารถใช้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม เช่น การนำส่งยา ในการห่อหุ้มอาหารด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชัน คาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง มอลโทเดกซ์ทริน และน้ำตาลข้าวโพดมักถูกใช้เป็นสารห่อหุ้ม มอลโทเดกซ์ทรินเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีน้ำหนักโมเลกุลปานกลางระหว่างแป้งและน้ำเชื่อมข้าวโพด เนื่องจากคุณสมบัติของมอลโทเดกซ์ทริน จึงทำให้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานหลากหลายในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวพาสำหรับรสชาติ กลิ่นและน้ำมัน สารปรับเนื้อหรือสารเคลือบ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบอนุภาคมอลโทเดกซ์ทรินที่ผลิตโดยใช้ Nano Spray Dryer B-90 HP (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน)

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

Similar Applications