โปสเตอร์วิจัยฟรีสำหรับ QC ในการแปรรูปกัญชา

โปสเตอร์การวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของ NIR ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว แม่นยำ คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับ QC ของผลิตภัณฑ์กัญชา ดูวิธีใช้ NIR เพื่อวัด CBD, CBDA, THC และ THCA ในดอกกัญชา สารสกัดน้ำมัน และหยดน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ คุณยังได้เรียนรู้วิธีใช้ NIR เพื่อควบคุมคุณภาพกัญชาในกระบวนการผลิตขนาดใหญ่

โปสเตอร์วิจัยฟรีสำหรับ QC ในการแปรรูปกัญชา

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

Similar Applications