โครมาพีเดีย: คู่มือฉบับสมบูรณ์

โครมาพีเดียฉบับสมบูรณ์นำเสนอความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและดำเนินการวิธีแฟลชโครมาโทกราฟีและ Prep HPLC ที่เหมาะสมที่สุด อาศัยทฤษฎีที่สั้นกระชับและคำอธิบายที่ชัดเจนของกระบวนการโครมาโตกราฟีในทุกส่วน ใช้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครมาโตกราฟีเพื่อพัฒนาวิธีการของคุณเองด้วยวัสดุสิ้นเปลือง วิธีการตรวจจับเฟสหยุดนิ่งและเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

โครมาพีเดีย: คู่มือฉบับสมบูรณ์

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications