นิตยสาร Cosmetics Lab เล่ม 1

ในนิตยสาร “COSMETICS LAB” ฉบับที่ 1 คุณจะได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในการพัฒนาเครื่องสำอาง ขั้นตอนการทำงานสำหรับการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางและการควบคุมคุณภาพ ส่วนผสมที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และเทคนิคในห้องปฏิบัติการทั่วไปที่ใช้สำหรับนวัตกรรมเครื่องสำอาง

นิตยสาร Cosmetics Lab เล่ม 1

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications