นิตยสาร Cosmetics Lab เล่ม 4

ใน “COSMETICS LAB” ฉบับที่ 4 คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับซึ่งใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เรียนรู้วิธีแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างน่าเชื่อถือโดยการปรับกระบวนการ QC ให้เหมาะสม หัวข้อเฉพาะ ได้แก่ การเตรียมตัวอย่างสีเขียวโดยใช้การสกัดด้วยของเหลวความดันสูง (PLE) ประโยชน์และข้อจำกัดของเครื่องตรวจจับโครมาโทกราฟีที่ใช้ใน QC ความสำคัญของการวิเคราะห์จุลธาตุโลหะ วิธีการที่ NIR เร่งกระบวนการ QC และอื่น ๆ

นิตยสาร Cosmetics Lab เล่ม 4

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications