ชุดหลอดแก้ว 12 หลอดพร้อมขีดบอกปริมาตรสำหรับ Easy­Fill Rack R-12 Analyst ปริมาตรที่เหลือ 1.0 mL

ทำให้มีความเข้มข้นถึงปริมาณที่กำหนด

ชุดหลอดแก้วตวง 12 หลอดสำหรับ SyncorePlus Analyst EasyFill Rack R-12 (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) ให้ปริมาตรที่เหลือเข้มข้นจนถึง 1.0 mL

ชุดหลอดแก้ว 12 หลอดพร้อมขีดบอกปริมาตรสำหรับ EasyFill Rack R-12 Analyst ปริมาตรที่เหลือ 1.0 mL