เซ็นเซอร์ความดัน Pirani / piezo

การควบคุมสูญญากาศที่เชื่อถือได้

เซ็นเซอร์ความดัน Pirani / piezo พร้อมสายเคเบิลสำหรับควบคุมแรงดันของ Lyovapor (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

เซ็นเซอร์ความดัน Pirani / piezo