โมดูลแฟรชแบ็คสำหรับ R-12 Analyst

เก็บกักสารจากการวิเคราะห์ได้มากที่สุด

การใช้โมดูลฟลัชแบ็คของเราจะช่วยให้คุณกู้คืนสารวิเคราะห์ได้สูงสุดและมีผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด โมดูลฟลัชแบ็คสำหรับแท่นวางหลอด R-12 เพิ่มอัตราการเก็บตัวอย่างโดยการชะล้างสารวิเคราะห์ที่ติดกับผนังแก้วกลับลงไปในหลอดไปด้วยการควบแน่นไอระเหยระหว่างกระบวนการระเหย

โมดูลแฟรชแบ็คสำหรับ R-12 Analyst