ชุดดูดพร้อมปั๊มสุญญากาศ

การสร้างสุญญากาศที่มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำสำหรับการไฮโดรไลซิส

ชุดนี้ประกอบด้วย Vacuum pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ)ขวดเก็บตัวอย่าง และระบบท่อสำหรับการสร้างสุญญากาศแบบประหยัดน้ำให้กับเครื่องไฮโดรลิซิส เช่น HydrolEx H-506 (เครื่องไฮโดรไลซิส)

ชุดดูดพร้อมปั๊มสุญญากาศ