Recirculating Chiller F-100 / F-105 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

เครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องทำความเย็นระบบหมุนเวียนของ Büchi มาพร้อมกับพร้อมตัวเลือกประสิทธิภาพที่แตกต่างกันสำหรับความต้องการส่วนบุคคล ระบบความเย็นระยะไกลช่วยให้ทำงานได้อย่างง่ายดายเมื่อการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ทำความเย็นในการระเหย จะทำให้เกิดการกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ขีดจำกัดการทำความเย็นที่ 10 °C: 300 W ถึง 390 W
 • ช่วงการทำความเย็น: -10 °C ถึง +25 °C
 • ความจุถัง: 3 ล.
Recirculating Chiller F-100 / F-105 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

มีประสิทธิภาพ

การกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการผสานการทำงานร่วมกันของ Rotavapor® R-100 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) และ Interface I-100 (ชุดควบคุมการทำงานของระบบ) ดังนั้นการกลั่นของคุณจึงมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดการปล่อยตัวทำละลายจากการกลั่น
มีประสิทธิภาพ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้น้ำโดยใช้เครื่องทำความเย็นแบบหมุนเวียนใน Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) ประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายถ้าไม่มีการใช้งาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุม

ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ BUCHI และ Rotavapor® R-100 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) ทำให้คุณมีความหยืดหยุ่นในการทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพ
สื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุม

Compare the Recirculating Chiller F-100 / F-105 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

 • Recirculating Chiller F-314

  • : 720 W
  • : 1,150 W
  • : 1,400 W
  • : -10 to +25 °C
  • : 7 l
  • : 2,100 W
  • Chiller height : 660 mm
  • Chiller width : 400 mm
  • Chiller depth : 500 mm
 • Recirculating Chiller F-308

  • Cooling capacity at 0 °C : 450 W
  • Cooling capacity at 10 °C : 730 W
  • Cooling capacity at 15 °C : 900 W
  • Temperature range : -10 to +25 °C
  • Tank volume : 5 l
  • Heating emission : 1,400 W
  • Chiller height : 580 mm
  • Chiller width : 400 mm
  • Chiller depth : 500 mm
 • Recirculating Chiller F-305

  • Cooling capacity at 0 °C : 250 W
  • Cooling capacity at 10 °C : 440 W
  • Cooling capacity at 15 °C : 550 W
  • Temperature range : -10 to +25 °C
  • Tank volume : 3 l
  • Heating emission : 750 W
  • Chiller height : 400 mm
  • Chiller width : 280 mm
  • Chiller depth : 500 mm
 • Recirculating Chiller F-100 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

  • Cooling capacity at 0 °C :
  • Cooling capacity at 10 °C : 300 W
  • Cooling capacity at 15 °C :
  • Temperature range : fix at +10 °C
  • Tank volume : 3 l
  • Heating emission : 700 W
  • Chiller height : 500 mm
  • Chiller width : 280 mm
  • Chiller depth : 420 mm
 • Recirculating Chiller F-105 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

  • Cooling capacity at 0 °C : 120 W
  • Cooling capacity at 10 °C : 390 W
  • Cooling capacity at 15 °C : 530 W
  • Temperature range : -10 to +25 °C
  • Tank volume : 3 l
  • Heating emission : 700 W
  • Chiller height : 500 mm
  • Chiller width : 280 mm
  • Chiller depth : 420 mm

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม