Recirculating Chiller F-100 / F-105 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

เครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องทำความเย็นระบบหมุนเวียนของ Büchi มาพร้อมกับพร้อมตัวเลือกประสิทธิภาพที่แตกต่างกันสำหรับความต้องการส่วนบุคคล ระบบความเย็นระยะไกลช่วยให้ทำงานได้อย่างง่ายดายเมื่อการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ทำความเย็นในการระเหย จะทำให้เกิดการกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ขีดจำกัดการทำความเย็นที่ 10 °C:300 W ถึง 390 W
 • ช่วงการทำความเย็น:-10 °C ถึง +25 °C
 • ความจุถัง:3 ล.
Recirculating Chiller F-100 / F-105 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

มีประสิทธิภาพ

การกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการผสานการทำงานร่วมกันของ Rotavapor® R-100 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) และ Interface I-100 (ชุดควบคุมการทำงานของระบบ) ดังนั้นการกลั่นของคุณจึงมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดการปล่อยตัวทำละลายจากการกลั่น
มีประสิทธิภาพ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้น้ำโดยใช้เครื่องทำความเย็นแบบหมุนเวียนใน Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) ประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายถ้าไม่มีการใช้งาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุม

ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ BUCHI และ Rotavapor® R-100 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) ทำให้คุณมีความหยืดหยุ่นในการทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพ
สื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุม

Compare the Recirculating Chiller F-100 / F-105 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

 • Recirculating Chiller F-314

  • Cooling capacity at 0 °C:720 W
  • Cooling capacity at 10 °C:1150 W
  • Cooling capacity at 15 °C:1400 W
  • Temperature range:-10 to +25 °C
  • Tank volume:6.5 l
  • Heating emission:2100 W
  • Chiller height:670 mm
  • Chiller width:400 mm
  • Chiller depth:500 mm
 • Recirculating Chiller F-308

  • Cooling capacity at 0 °C:450 W
  • Cooling capacity at 10 °C:730 W
  • Cooling capacity at 15 °C:900 W
  • Temperature range:-10 to +25 °C
  • Tank volume:4.5 l
  • Heating emission:1400 W
  • Chiller height:580 mm
  • Chiller width:400 mm
  • Chiller depth:500 mm
 • Recirculating Chiller F-305

  • Cooling capacity at 0 °C:250 W
  • Cooling capacity at 10 °C:440 W
  • Cooling capacity at 15 °C:550 W
  • Temperature range:-10 to +25 °C
  • Tank volume:3 l
  • Heating emission:750 W
  • Chiller height:400 mm
  • Chiller width:280 mm
  • Chiller depth:500 mm
 • Recirculating Chiller F-100 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

  • Cooling capacity at 0 °C:
  • Cooling capacity at 10 °C:300 W
  • Cooling capacity at 15 °C:
  • Temperature range:fix at +10 °C
  • Tank volume:3 l
  • Heating emission:700 W
  • Chiller height:500 mm
  • Chiller width:280 mm
  • Chiller depth:420 mm
 • Recirculating Chiller F-105 (เครื่องทำความเย็นระบบน้ำหมุนเวียน)

  • Cooling capacity at 0 °C:120 W
  • Cooling capacity at 10 °C:390 W
  • Cooling capacity at 15 °C:530 W
  • Temperature range:-10 to +25 °C
  • Tank volume:3 l
  • Heating emission:700 W
  • Chiller height:500 mm
  • Chiller width:280 mm
  • Chiller depth:420 mm

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม