28 เม.ย. 2564

Plant-based meat & dairy analytics: protein and fat determination

Plant-based food alternatives are based on proteins derived from plants instead of animal origin. The increasingly popular products are regularly assessed not only for their taste and texture, but also for their nutritional value. In this free webinar you will learn the basic principles of plant-based food analytics.
  • Type:ตามความต้องการ
Food_Burger_Meat.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Discover how to compliantly determine protein and fat in plant-based meat & dairy alternatives. Together with our experts in the food analytics field, learn about fully compliant processes that you can use to obtain reliable results.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • Complete workflow of the Kjeldahl method for protein determination
  • From sample to result: extraction techniques for fat determination
  • Differences between free and total fat determination in plant-based foods
  • Tips and tricks for optimizing your food analytics processes
วันที่
28 เม.ย. 2564
เวลาสอบ
60 min
สถานที่ตั้ง
Virtual classroom
ราคา
For free
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง