คอมโพสิตที่มีกราฟีนเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอย

สามารถใช้คอมโพสิตที่มีกราฟีนเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการนำไฟฟ้าและประสิทธิภาพของการกักเก็บพลังงานต่อรอบชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียม (LIB) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่จำเป็นในการได้มาซึ่งคอมโพสิตที่มีกราฟีนเป็นส่วนประกอบหลักโดยใช้เทคนิคการพ่นแห้งในเอกสารไวท์เปเปอร์นี้ ได้รับประโยชน์จากภาพตัวอย่างของการสังเคราะห์คอมโพสิตที่มีกราฟีนเป็นส่วนประกอบหลัก เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของผงกราฟีนต่าง ๆ ในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่และดูพารามิเตอร์กระบวนการสำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอยของคอมโพสิตที่มีกราฟีนเป็นส่วนประกอบหลักต่าง ๆ

คอมโพสิตที่มีกราฟีนเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอย

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications