26 พ.ค. 2564

Chromatography Masterclass II: Consumables and Sample Loading

Gain valuable information on selection, handling and use of chromatography consumables. Ensure you are making the correct choices for your application from the wide selection of chromatography cartridges and columns available.
  • Type:ตามความต้องการ
Flash_Pure_Cartridges_benefit_high_flexibility.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

In part two of our 4-part chromatography lecture series, gain beneficial insights into use and care of flash cartridges and prep HPLC columns. Based on the widely popular, Chromapedia guidebook, this masterclass helps navigate you through a broad range of consumables and offers useful tips.

เป้าหมายการเรียนรู้

Characteristics, benefits and limitations of flash cartridges and prep HPLC columns

Equilibration, cleaning and storage of chromatography consumables

Dry and slurry packing methods for glass columns

Liquid and solid sample loading techniques

How to calculate loading capacity of a flash cartridge or prep HPLC column

วันที่
26 พ.ค. 2564
เวลาสอบ
30 min
สถานที่ตั้ง
Virtual classroom
ราคา
For free
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว