การทำแห้งแบบพ่นฝอยของจุลสาหร่าย

BUCHI Mini Spray Dryer B-290 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ): การตรวจวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตและผลผลิตโดยรวมในจุลสาหร่ายที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย
การทำแห้งแบบพ่นฝอยของจุลสาหร่าย
เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการยอมรับว่าชีวมวลของสาหร่ายขนาดเล็กเป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวมวลของสาหร่ายมีข้อดีหลายประการที่อาจช่วยตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งทั่วโลก เช่น อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณลิพิดสูง การใช้ที่ดินขนาดเล็ก และการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์สูง การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กประกอบด้วยการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การทำให้แห้ง การสกัด และเอสเทอริฟิเคชัน โดยทั่วไปแล้ว การทำแห้งแบบพ่นฝอยจะใช้ในการแยกและทำให้ส่วนประกอบที่เป็นของแข็งแห้งจากสารแขวนลอยที่เป็นของแข็งและของเหลว การทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นกระบวนการทำแห้งแบบขั้นตอนเดียวที่รวดเร็ว อ่อนโยน และมีความสามารถในการขยายขนาดที่เป็นที่รู้จัก ในงานนี้ BUCHI Mini Spray Dryer B-290 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบผลกระทบของอุณหภูมิการอบแห้งต่อผลผลิตและปริมาณตัวอย่างที่มีความเข้มข้นชีวมวลของสาหร่ายต่างๆ ที่แปรรูปเป็นผง

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

Similar Applications