SX-AutoCal ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

ฟังก์ชันการสอบเทียบอัตโนมัติ

ฟังก์ชันการสร้างสมการอัตโนมัติช่วย

พัฒนาและรักษาสมการ

โดยที่อาศัยผู้ปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญ

ของผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด

ใบอนุญาต 1 ใบใช้ได้กับพีซี 1 เครื่องพร้อมเซ็นเซอร์สูงสุด 4 ตัว

SX-AutoCal ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)