30 มิ.ย. 2564

Results in seconds: quality control of food production with NIR

It is possible to obtain quality control results in seconds during production of food and beverage products. See how the NIR technique can support your production process with our free webinar.
  • Type:ตามความต้องการ
Food_Bread_Production_Man.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Learn about quality control of food and beverage products using NIR from a panelist with more than 20 years of experience in the Swiss Food Industry. Join Mr. Wolfgang Moritz, Head of Quality Control at Wander AG and Dr. Sonja König, Product Specialist NIR at BUCHI Labortechnik to learn about the benefits of NIR in food production.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • NIR analysis: Theory and applications
  • Quality control of NIR measurements
  • Case study: How Wander AG uses NIR for moisture analysis during the production process
วันที่
30 มิ.ย. 2564
เวลาสอบ
60 min
สถานที่ตั้ง
Virtual classroom
ราคา
For free
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง