10 พ.ย. 2564

How to purify, concentrate & formulate proteins and peptides

Discovery and development of proteins and peptides, especially for their therapeutic potential, is one of the hottest research areas in science. In our webinar, learn how to purify, concentrate and formulate proteins with common lab techniques.
  • Type:ตามความต้องการ
Pharma_Aminoacid_Protein.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Join three BUCHI experts on concentration, separation and formulation of proteins and peptides as they take you through the theory and hands-on lab work involved in protein discovery and development.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • How to use reversed-phase chromatography to separate proteins
  • Comparison of rotary evaporation and freeze drying for protein concentration
  • Comparison of spray drying and freeze drying in formulation
  • How to adjust parameters to optimize your chromatography, rotary evaporation, freeze drying and spray drying processes
  • Plus ask the experts your own question with a guaranteed answer
วันที่
10 พ.ย. 2564
เวลาสอบ
70 minutes
สถานที่ตั้ง
Virtual Classrom
ราคา
For free
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน