Glass Oven B-585 (เครื่องอบแห้งและกลั่นแยกแบบลำดับส่วน)

อุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ

Glass Oven B-585 (เครื่องอบแห้งและกลั่นแยกแบบลำดับส่วน) เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการอุปกรณ์สำหรับการกลั่น การระเหิด การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หรือการอบแห้งกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่ง BUCHI Glass Oven มีพร้อมทั้งหมด

 • อุปกรณ์เสริมที่มี:การทำแห้ง การกลั่น การระเหิด และการทำแห้งแบบฟรีซดราย
 • ปริมาณตัวอย่าง:การทำแห้ง 100 – 250 มล., การกลั่น 5 – 40 มล.
 • ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ:40 – 300 °C
Glass Oven B-585 (เครื่องอบแห้งและกลั่นแยกแบบลำดับส่วน)

อเนกประสงค์

คุณสามารถไว้วางใจ Glass Oven B-585 (เครื่องอบแห้งและกลั่นแยกแบบลำดับส่วน) ของ BUCHI สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตัวปรับสามารถทำให้เกิดการระเหิด การทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง การกลั่น และการอบแห้ง Glass Oven (เครื่องอบแห้งและกลั่นแยกแบบลำดับส่วน) เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่เหมาะสำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก โดยสามารถปรับได้ตามความต้องการด้วยอุปกรณ์เสริมและตัวเลือกที่พร้อมให้บริการอย่างหลากหลาย
อเนกประสงค์

นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ

Glass Oven B-585 (เครื่องอบแห้งและกลั่นแยกแบบลำดับส่วน) มีชื่อเสียงในเรื่องการให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วด้วยการถนอมตัวอย่างเป็นอย่างดี
นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ

ใช้งานง่าย

Glass Oven B-585 (เครื่องอบแห้งและกลั่นแยกแบบลำดับส่วน) ใช้งานสะดวกด้วยการดำเนินการที่เรียบง่ายตรวจสอบตัวอย่างได้ด้วยสายตา
ใช้งานง่าย

Compare the Glass Oven B-585 (เครื่องอบแห้งและกลั่นแยกแบบลำดับส่วน)

 • B-585 Kugelrohr (อุปกรณ์กลั่น)

  • Drying volume:5 – 40 mL
  • Adjustable angle:-
  • Rotation speed:0-50 rpm
  • Temperature regulation range:40 – 300 °C
  • Programmable gradient steps:3
 • B-585 Drying (อุปกรณ์ทำแห้ง)

  • Drying volume:100 – 250 mL
  • Adjustable angle:0 – 90 °
  • Rotation speed:-
  • Temperature regulation range:40 – 300 °C
  • Programmable gradient steps:3

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม

การนำมาประยุกต์ใช้งาน

โดดเด่นด้วยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญยาวนานหลายทศวรรษ

ในปี 1957 BUCHI เปิดตัวเครื่องระเหยสารแบบหมุนเชิงพาณิชย์เครื่องแรก ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และความใส่ใจต่อลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เราจึงได้พัฒนา Rotavapor® อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นระบบครบวงจรที่ ชาญฉลาด ผลิตภัณฑ์ที่เราได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย ไม่ ว่าคุณจะท�ำงานด้านการวิจัยและพัฒนาหรือการควบคุมคุณภาพ (QC) ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
 • เคมีภัณฑ์

  งานประจำวันทั่วไปในด้านการ ควบคุมคุณภาพไปจนถึงการ วิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติ การ:การทำให้สารละลายเข้มข้นปฏิกิริยารีฟลักซ์การตกผลึกซ้ำการระเหิด

  เคมีภัณฑ์
 • การวิเคราะห์ด้านสิ่ง แวดล้อม (Laboratory Evaporation)

  การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจ หามลพิษทางสิ่งแวดล้อม:การสกัดแบบ Soxhletการทำให้สารละลายเข้มข้น

  การวิเคราะห์ด้านสิ่ง แวดล้อม (Laboratory Evaporation)
 • ด้านวิชาการ/การศึกษา

  สำหรับการใช้งานที่หลาก หลายในการศึกษาด้าน วิชาการ:การระเหยสารทุกรูปแบบ

  ด้านวิชาการ/การศึกษา
 • เภสัชกรรม

  แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการควบคุมคุณภาพ รวมถึง การพัฒนาสูตรในระดับห้อง ปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยและ พัฒนา:การกลั่นการทำให้สารละลายเข้มข้นการทำแห้ง

  เภสัชกรรม
 • อาหาร/เครื่องดื่ม

  การควบคุมคุณภาพใน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่อง ดื่ม รวมถึงการพัฒนาส่วนผสม และสารประกอบใหม่ๆ: การกลั่นการทำให้สารละลายเข้มข้นการทำแห้ง

  อาหาร/เครื่องดื่ม
 • อาหารสัตว์

  การควบคุมคุณภาพใน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวม ถึงการพัฒนาส่วนผสมและสาร ประกอบใหม่ๆ:การกลั่นการทำให้สารละลายเข้มข้นการทำแห้ง

  อาหารสัตว์