02 ก.พ. 2565

Chromatography Masterclass IV: Detection Methods

Are you 100% sure you are detecting all substances in your chromatography sample? Join our Chromatography Masterclass to see if you are using the most appropriate detector for your solvent
  • Type:ตามความต้องการ
webinar_Master_Class_Chromatography_4.jpg
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Don’t turn a blind eye on any of the substances in your liquid chromatography sample. Join our free webinar and learn about common detection methods in liquid chromatography: UV, ELS, RI, MS and fluorescence detectors.

เป้าหมายการเรียนรู้
  • UV detectors
  • Evaporative light scattering (ELS) detectors
  • Mass spectrometry (MS) detectors
  • Refractive index (RI) detectors
  • Fluorescence detectors
  • Combination of UV and ELS detectors
วันที่
02 ก.พ. 2565
เวลาสอบ
40 min
สถานที่ตั้ง
Virtual classroom
ราคา
For free
ภาษาของหลักสูตร
English

ขอรับการฝึกอบรม

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน