หนังสือคู่มือสำหรับนักวิทยาศาสตร์กัญชา

ใช้จุลสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กัญชาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและการสกัดแคนนาบินอยด์ (THC, CBD) และเทอร์ปีนอยส์ การทำให้สารออกฤทธิ์เข้มข้น การรีไซเคิลตัวทำละลาย การทำให้สารแคนนาบินอยด์บริสุทธิ์ และการขจัดสารกำจัดศัตรูพืช

หนังสือคู่มือสำหรับนักวิทยาศาสตร์กัญชา

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications