ที่ปรึกษาการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เล่ม 2: ชุดเครื่องมือแบบมีภาพประกอบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

คู่มือนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ กระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ภาพรวมของพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุด และขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่าง

ที่ปรึกษาการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เล่ม 2: ชุดเครื่องมือแบบมีภาพประกอบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications