10 วิธีเพื่อพัฒนาคุณภาพแล็บ R&D

เคล็ดลับสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในแล็บเคมีและเภสัชกรรม

ดูภาพรวมของขั้นตอนการทำงานในการค้นหาและพัฒนาส่วนผสมทางเภสัชฯและสารประกอบทางเคมี รับเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขั้นตอน/ กระบวนการเพื่อปรับปรุงให้มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพต่อกระบวนการของคุณ

Pharma_Journey_Infographic.jpg
  • ขั้นตอนการทำเข้มข้นตัวอย่างหลังจากการสังเคราะห์และการสกัดสาร
  • ขั้นตอนการแยกโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีและอุปกรณ์เสริมต่างๆ
  • การเพิ่มขยายขนาดโดยการรักษาพารามิเตอร์ในกระบวนการ
  • ขั้นตอนการแปรรูปด้วยการใช้เทคนิกสเปยดรายและฟรีซดราย
  • การควบคุมคุณภาพด้วยการตรวจวัดหาจุดหลอมเหลวของตัวอย่าง
ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.