Thêm thời gian cho khoa học

Nhận một số gợi ý về cách có thể tối ưu hóa các bước đòi hỏi thời gian nhất trong phòng thí nghiệm của bạn. Hãy xem những poster để cải thiện hiệu suất của bạn với các giải pháp của chúng tôi và tiết kiệm thời gian hơn!

Hiệu quả với thiết bị sấy đông khô! – Poster

Dán poster sấy đông khô tại nơi làm việc của bạn!

Tải ngay poster sấy đông khô

Đã đến lúc cô lập! – Poster

Tìm kiếm những mẹo hữu ích để giúp tối ưu hệ thống sắc ký!

Tải ngay poster sắc ký

' Đừng mất nhiều thời gian cho cô quay! – Poster

Tìm kiếm những mẹo hữu ích để giúp tối ưu quá trình cô quay chân không.

Tải ngay poster cô quay chân không