ส่วนเสริม XL สำหรับรูรับแสงแบบม่านเปิด-ปิด

การระบุตำแหน่งที่รวดเร็วและเหมาะด้วยรูรับแสงแบบม่านเปิด-ปิด

อุปกรณ์เสริม XL สำหรับ NIRFlex Cells ช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งของภาชนะแก้วให้อยู่ตรงกลางและทำซ้ำได้โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 38 mm

ส่วนเสริม XL สำหรับรูรับแสงแบบม่านเปิด-ปิด